Bygdens Sågverk

Maa är ett familjeägt sågverk i Halland som grundades av Bror Andersson 1951. Vår produktion förbrukar cirka åttio tusen kubikmeter per år, och utgörs till nittio procent av gran.

Vårt företag bygger på att köpa virke från lokala skogsägare och leverera kundanpassade produkter med miljöprofil inom Sverige, Europa och Mellanöstern.